THÔNG BÁO THỜI GIAN KHẢO SÁT TRẺ 5 TUỔI CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

Đăng lúc: 16:26:44 16/05/2024 (GMT+7)

Trường mầm non Cẩm Giang kính gửi đến toàn thể các quý bậc phụ huynh thời gian khảo sát học sinh 5 tuổi chuẩn bị bào lớp 1 năm học 2023 - 2024
UBND HUYỆN CẨM THỦY

TRƯỜNG MẦM NON CẨM GIANG

 
 

 


  Số: 02/TB-MNCG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Cẩm Giang, ngày 13 tháng 05  năm 2024

 

THÔNG BÁO

Thời gian kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1

Năm học 2023-2024

 
 

 


Căn cứ Kế hoạch 06/KH-MNCG ngày 8/05/2024 của Trường mầm non Cẩm Giang kế hoạch kiểm tra chất lượng học sinh mẫu giáo 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2023-2024; BGH Trường mầm non Cẩm Giang thông báo một số nội dung cụ thể sau:

           Thời gian:

          Ổn định trẻ: từ 8h00 đến 8h15’ ngày 17/05/2024

          Thực hiện khảo sát: Từ 8h15’ – 10h15 ngày 17/05/2024

          Các lớp 5 tuổi thông báo đến các bậc phụ huynh chuẩn bị trang phục đẹp, gọn gàng, biển tên trẻ, đưa trẻ đi học đúng thời gian quy định.

          Địa điểm :

          Thực hiện khảo sát chất lượng: Thi tại 3 phòng học

-         Phòng KS số 1: Lớp lớn A

-         Phòng KS số 2: Lớp lớn B

-         Phòng KS số 3: Lớp lớn C

          Thành phần:

          BGH 2 trường mầm non và tiểu học

          Giáo viên thực hiện khảo sát trường MN và trường tiểu học

STT

Phòng KS

Số trẻ KS

GV mầm non

GV Tiểu học

Ghi chú

1

Phòng KS số 1: Lớp lớn A

32 trẻ

 

Trương Thị Lan

Nguyễn Thị Yên

Hoàng Thị Ánh

 

2

Phòng KS số 2:Lớp lớn B

30 trẻ

 

Cao Thị Xuyên

Cao Thị Thảo

Dương Thị Thuỷ

 

3

Phòng KS số 3: Lớp lớn C

29 Trẻ

Cao Thị Liên

Phạm Thị Châu

Bùi Thị Hoá

 

Ban giám hiệu yêu cầu các lớp thực hiện nghiêm túc./.

 Nơi nhận:

- Khối mẫu giáo 5T;

- L­ưu: VT.

 

                     

                        

  Niêm yết các phòng khảo sát
niêm yết nhà trường.jpg

.. phòng 1.jpg

  phòng 2.jpg

phòng 3.jpg
Nhà trường gửi thông báo đến toàn thể quý phụ huynh được nắm bắt và đưa trẻ đến trường đầy đủ./.

Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 23331
Tháng này không có sinh nhật bé!